Men hadde det stått at de ville slutte med dette svineriet, så skulle jeg ha jublet! Og når det blandes salt inn i strøsanden som brukes, så er man ikke kommet særlig lenger dessverre.

Tærer

Og hvorfor blir snøen brun der det er saltet? Jo, det må da være olje fra asfalten?

En fra vegvesenet skylder på det skiftende været med ofte tining og frysing. Ja, men det er jo akkurat det som skjer ved salting ved kuldegrader! Og at veien holder seg fuktig ved salting er en ulempe etter min mening, for plutselig blir det kaldere og man får en farlig islag på veien. Og vinterdekkene er heller ikke de beste på våt vei!

Ulykker

Og jeg er ganske sikker på at det skjer ulykker på grunn av saltet. Belegget som legger seg på dekkene, gjør det farlig å kjøre når man kommer over på snøføre.

Og snøen som er saltet er svært vanskelig å kjøre i, og også saltbelegget på frontruta er farlig i trafikken !

Og så kommer alle de andre negative sidene med saltet, med rust på biler og bruer, og ellers andre miljømessige forhold som påfører samfunnet store utgifter!

Og ved store saltmengder er det vel like før at grunnvannet ødelegges også?

Og jeg er ikke redd for å sette frem den påstanden om at saltet ødelegger veier for milliarder hvert år i Norge!

Så man bør snarest slutte med den form for «latmanns vedlikehold» av veiene!

Og til slutt ønsker jeg at vi i det minste slipper salt på Fv 30, slik at vi får beholde den fine asfalten som er lagt mellom Støren og Singsås i mange år fremover!

Arvid Basmo