I mange tiår har trønderske elevers mulighet til å velge hvilken videregående skole de har ønsket å gå på vært svært begrenset. Elever har kun hatt mulighet til å gå på sin nærskole. Dette som følge av nærskoleprinsippet som ble innført av Arbeiderpartiet. Dette har gjort at mange elever ikke har fått gå på den skolen de har ønsket, og nærskoleprinsippet har dermed begrenset elevenes frihet. Fremskrittspartiet har derfor vært imot nærskoleprinsippet i fylket.

 For Fremskrittspartiet har det vært viktig å gi elevene i Trøndelag større frihet til å velge selv hvilken skole. Fremskrittspartiet i posisjon på fylkestinget i Trøndelag har derfor fått gjennomslag for å innføre et friere skolevalg i fylket. Dette innebærer at trønderske elever skal få flere videregående skoler å velge mellom i sin region, slik at de slipper å være nødt til å gå på sin nærskole. Dette vil lette hverdagen for mange elever og gi dem økt frihet til å velge skole ut fra egne ønsker.

Maria Alseth

Fylkestingsrepresentant for Frp