I fjor feiret Leik Hockey sitt 50-årsjubileum. 50 år med hockeyglede på Hølonda.

Det hele startet med Egil Sallaup, tidligere lærer ved Eid skole, som i 1972 la til rette for at gutter og jenter skulle få en isflate å gå på i skolegården. Dette ble starten for hockeyavdelingen i Leik. Siden den gang har ishockeybanen vår vært plassert i skolegården til Eid skole, og samarbeidet med Eid skole og barnehage har igjennom alle disse årene vært svært viktig for oss i Leik Hockey. Gjennom dette samarbeidet rekrutteres det nye hockeyspillere hvert år.

Før vi fikk opp nettet bak vantet mot skolen, var det ikke få ganger en puck fant veien inn på et klasserom via et knust vindu. I dag sitter elever i timene med skøyter og kalosjer på, noe som gjør at man får mer tid på isen i friminuttene. Selv om det på lærerhøgskolen ikke undervises i fag som «Hvordan utføre inspeksjon på en hockeybane!», eller «Hvordan knyte skøyter til 20 barn på 5 minutter!», er dette noe Eid skole legger til rette for. For mange barn er skøytebanen en stor mestringsarena.

I fjor ble bassenget ved Eid skole satt ut av drift grunnet lekkasjer. Dette var krise for oss i Leik Hockey som selger energi fra kjøleanlegget på hockeybanen til Melhus kommune for oppvarming av bassenget. Strømutgifter for drift av kjøleanlegget vårt er det største enkeltkostnaden hockeyavdelingen har. Da bassenget var ute av drift, hadde ikke Leik Hockey noen å levere energi til. Dette sammen med en historisk høy strømpris forrige vinter, gjorde situasjonen kritisk for oss.

Det er her samarbeidet med kommunen kommer til sin rett. Kommunen fikk ordnet det slik at vi fikk levert mer energi til skolen for oppvarming av bygget. Vi fikk hjelp og støtte for å dekke inn tapt energisalg, og vi ble møtt med forståelse og rask hjelp igjennom hele organisasjonen. Nå er bassenget snart klart igjen og åpner i uke 46, det ser både vi og innbyggerne på Hølonda fram til.

Vi i Leik hockey vil med dette leserinnlegget takke alle i Melhus kommune for hjelp og støtte i de siste 50 årene. Takk til Morten og hans team på rådhuset, takk til vaktmester Tommy, takk til rektor Hild og hennes fantastiske lag ved Eid skole og oppvekstsenter. Takk til ansatte i barnehagen for at dere tar med barna ut på isen og knyter 30-40 par skøyter for at også de små barna skal ha glede av skøytebanen. Alle dere er med i det fantastiske laget som gjør at vi kan fortsette å lage is i skolegården. Dere gjør at det er skikkelig gøy å drive en hockeyavdeling. Vi setter stor pris på samarbeidet og ser frem til de neste 50 årene.

Takk for samarbeidet, hilsen styret i Leik Hockey!