Som gammel gubbe prøver en å bruke hodet til blant annet å skrive litt, før forkalkingen tar over enda mer av lemmer og sanser. Aviser pc og tv bruker jeg litt av hver dag. Aktuelle tema i tiden vil jeg ikke kommentere, jeg vil ikke provosere noen. Ellers er det mye om klima, strømproduksjon, vindmøller,og global oppvarming, – menneskeskapt eller slik det har vært her på kloden før.

Det ble sagt om meg at jeg ble født i varmsommeren 1933. Da var det nok ikke verken eksos eller CO2 som var årsaken. Går jeg tilbake til min barndom og ungdomstid var det nok ingen som slo plena. Hver liten jordflekk rundt husa ble brukt til poteter og grønnsaker, – kål, nepe og gulrøtter – og bærbusker. Potetene ble lagret på jordgulv i frostfri kjeller, gulrøttene i fuktet sagflis, og kålen hengende under kjellertaket. Buret var stedet for mel og flatbrød og spekemat.

I vår tid er det kort vei til nærbutikken der de har så å si alt mulig til rimelig pris, oftest pakket i plast. Ellers er tiden preget av enorm trafikk. Gårdsbruk, fabrikker og all industri må drive enormt stort og ensidig for å ha lønnsomhet. Det tvinger frem enda mer trafikk og transport av alle slag, på veier fly og jernbane. Vi må nok hente opp enda mer gass og olje fra Nordsjøen for å drive alt dette.

Når jeg kjører litt rundt i nærmiljøet med min el-skuter ser jeg en god del rødt fe på beite. Jeg tror ikke det løser så mange problemer i verden om vi spiser noe mindre rødt kjøtt.

Ellers er det nok svært lite vi gamlinger kan bidra med verken på den ene eller andre måten. Vi må bare takke for den tiden og livet vi har fått.

Jeg takker de nærmeste, og hjemmesykepleien for at jeg fortsatt kan bo i min ensomhet her hjemme der alt er kjent.  Takk til alle!!!