Da er vi godt i gang med 2. halvdel av sommer'n -23 her i Midtre Gauldal og jeg har gjort meg noen tanker rundt tjenestetilbudet innen pleie og omsorg, rettere sagt det ferie-modifiserte tjenestetilbudet.

Tidlig på sommeren får hjemmeboende brukere et brev om at på grunn av ferieavvikling så blir det noen uker uten hjemmehjelp. Hjemmesykepleien skal prøve så godt de kan å bistå med dusjing etter oppsatt «timeplan» men det avhenger av at ting går relativt greit hos dem (ingen sykemelding eller uforutsette arbeidsoppgaver med eventuelt nye brukere), dagtilbudet i Budal'n blir feriestengt når aktivitøren tar ferie. Singsås har ingen aktivitør / dagtilbud ennå og på Støren er det også redusert aktivitet i forbindelse med ferieavvikling. All ære til de frivillige som gjør så godt de kan for å arrangere bingo'n på sykehjemmet, men det er også alt som skjer der, for  kantina er feriestengt, ingen mulighet til å kjøpe seg kaffe / eventuelt middag der hvis det er noen pårørende / slekt og venner som kommer på sommerbesøk til beboere.

Syns det er betenkelig at dette gjentar seg år etter år, sommeren og ferieavviklinga bør ikke komme som noen overraskelse (har en tendens til å dukke opp hvert år ca. medio juni). Det blir stadig flere eldre (både hjemmeboende, beboere på sykehjemmet og i omsorgsleiligheter / bo-dagsenter) og det er ikke alle som har pårørende som anledning til å bruke sommeren til å ivareta pleie- og omsorgsbehovet til sine nærmeste. Det er også de som ikke har noen nære pårørende i det hele tatt. Det burde være mulig å kunne planlegge for et "lavterskel-tilbud" isteden for feriestengt overalt.

Det blir for enkelt å bare konkludere med at sommeren er ferietid og at vi da dessverre må avfinne oss med at ting ikke lar seg gjennomføre, år etter år. Det hviler et stort ansvar på de som sitter på "pengesekken" for at midlene skal rekke for et helt år (inkludert en sommer med et tjenestetilbud) men samtidig blir det sagt fra øverste hold at vi har et godt tjenestetilbud i Midtre Gauldal? Mulig det, men hvem er det som setter den standarden? Hvorfor blir verken hjertesukk, bønner eller forbannelser hørt? Både brukere og pårørende håper hver vår at denne sommeren, kanskje? Men nei, ingenting skjer, sommeren blir like trasig som både i fjor og forfjor... ingen tegn til bedring.

Til høsten er det kommunevalg, skal vi som stiller til valg prøve å bli enige om at noe må gjøres med sommeravviklinga innen tjenesteområdene som skal sørge for at det ytes gode tjenester, også om sommeren?