Det er sterkt anbefalt at skolebarn bør gå til skolen og at vi foreldre ikke bør kjøre dem. Ser man dette fra et folkehelseperspektiv, miljøperspektiv og barnas mulighet til å lære seg gode vaner, ja da er jeg helt enig.

Likevel har jeg denne vinteren kjørt mine barn den 700 meter lange skoleveien stort sett hver dag, selv om Melhus kommune mener de har trygg skolevei. Og trygg skolevei det har de. Men kun vår, sommer og høst. Kommunen har visst glemt at vi har vinter i Melhus.

Til info for de som kanskje har glemt det, så vil vinter på Melhus kunne by på snø, tidvis i store mengder og is over lengre tid. Sammen med dette er det deler av perioden mørkt både til og fra skolen.

I dag fikk jeg nok av denne kjøringen til og fra Gimse skole fra Varmbu. Ikke én gang. Ikke to ganger, men tre ganger på en dag for å få dem til og fra. Denne  muligheten for å bli kjørt og hentet har nemlig mine barn, men ikke alle.

I irritasjon kjørte jeg opp til Gruva for å se på veien de er anbefalt å ta for å unngå Drammensvegen som er smal og uten fortau. Det var et skremmende syn.

Her kom det elever skliende ned i høy fart. Noen holdt seg på bena, andre gikk fort overende. Ingen hodeskader eller beinbrudd mens jeg sto der, men det var nesten så jeg vil kalle det flaks. Det kom også barn klatrende og rullende ned de bratte skråningene mellom trærne. Vel. Trygg skolevei kan vi vel si at de ikke har her.

Alternativ 2 er Drammensvegen. Her mangler det fortau. Det er sporete og isete og totalt mangel på sand eller stein å se. Trafikkmengden er heller ikke akkurat liten på den smale veien. Her skal det altså gå små barn? Ja, jeg kunne latt være å kjøre mine barn, så hadde det vært en bil mindre på veien, men skal mine barn måtte ta den risikoen hver gang det har snødd eller er is på veien? Eller er det kanskje på tide at Melhus kommune innrømmer at barna i Varmbu ikke har trygg skolevei? Og gjør noe med det før det går galt.

Det er jo ikke akkurat en ny problemstilling for kommunen. En av ungdommene i bakken kunne fortelle at han alt hadde fått mye fravær grunnet skoleveien. Dessverre fikk jeg ikke spurt om det skyldtes skader før han skled videre forbi oss.