Kulturfondet i Melhus burde ha endret retningslinjene før tildeling av kulturmidler denne høsten.

Kultursjef i Melhus Jan Erik Landrø sier i lokalavisa 28.10 at de som ikke har fått kulturmidler denne høsten ikke oppfyller kravet i retningslinjene i søknaden. Han sier at retningslinjene skal evalueres i neste møte i helse, oppvekst og kultur. Hvorfor kunne man ikke gjort dette i motsatt rekkefølge? Man kunne ha sett på retningslinjene først, for dernest å fordele midlene.

Kultursjefen sier videre at midlene skal benyttes til å skape aktivitet. Ja, mange midler er tildelt til aktiviteter for voksne. Jeg nevner noen: Melhus jeger og fisk ble tildelt 10.000 kroner, stiftelsen Gamle Hovin ble tildelt 70.000 kroner, Stiftelsen Prestegårdslåna ble tildelt 150.000 kroner.

Men med barne- og ungdomsaktiviteter gikk det dårligere. Jeg nevner noen: Melhus Onstage, Horg og Flå juniorkorps, Melhus skolekorps. Disse fikk ingen midler.

Jeg forstår at mange organisasjoner føler seg urettferdig behandlet i denne saken. Tallenes klare tale sier hvor urettferdig denne fordelingen er. Jeg  håper at vi ved neste tildeling kan prioritere barne- og ungdomsaktiviteter så det monner, og for øvrig fordele rettferdig blant søkerne.

Lillian Ofstad

Pensjonistpartiet i Melhus