Ni søkere får til sammen nesten tre hundre tusen kroner. Ti fikk avslag, og får ingenting