Det er flere år siden blokkene nr. 26 og 30 ble bygget.

Er det kommunal vei?

Langs den ene siden er det et inngjerdet anleggsområde, på andre siden 2,5 meter med grov pukk fra første lyktestolpe og helt til Hølondvegen. Dette skulle vært et asfaltert fortau!

FOLK MÅ GÅ I VEIBANEN.

Hvem har ansvaret?