Kan bli pålagt å bygge den omstridte gangbrua før det blir ja til aktivitetspark

foto