Skrevet av Pål A. Veien

Trond Giske bør bli ny statsminister, det vil vera det beste for både Trøndelag og resten av landet, det er mi meining. Punktum.

Eg føreslår Marit Arnstad som ny miljøvernminister, Espen Barth Eide kan kanskje bli ny finansminister? Helseminister kan kanskje Kjersti Toppe bli? Kulturminister kan kanskje Ingvild Kjerkol bli? Ola Borten Moe kan bli olje- og energiminister? Jonas Gahr Støre kan bli utanriksminister, Bjørnar Skjæran kan bli fiskeriminister, da er vel det viktigaste nemnt? Ja, det manglar kan hende nokre statsrådar? Trygve Slagsvold Vedum kan kanskje bli ny landbruksminister?