Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Hege Annette Olstad , Melhus Frp

Pressens offentlighetsutvalg (POU) og Kommunal Rapport har undersøkt hvor åpne landets kommuner er. I undersøkelsen er det gransket i hvilken grad kommunene gir tilgang til politiske dokumenter og sikrer at journalister og folk generelt får innsyn i forvaltningen og de politiske beslutningene. Resultatet er Åpenhetsbarometeret 2021, en rapport som viser hvordan det står til i landets kommuner i dag.

– Akkurat nå er det en svært skjev maktbalanse mellom innbyggerne, som ikke har tilgang til informasjon, og politikerne i kommunen som sitter med makten, mener innleggsforfatteren. Sentrale i melhuspolitikken er f.v. Merethe Moum (Melhuslista), Jorid Oliv Jagtøyen (Sp) og Stine Estenstad (H). Foto: Gunn Heidi Nakrem

Les mer om Åpenhetsbarometeret

Åpenhet er ikke bare viktig for at pressen skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag, og muliggjør både kritisk og opplysende journalistikk, men også for at innbyggerne skal kunne holde seg oppdatert på en enkel måte. Det er kommunene sin jobb å legge til rette for en åpen og opplyst debatt slik Grunnloven § 100 krever, og etter åpenhet som beskrevet i forarbeidet til offentleglova: «Åpenhet bidrar til å øke allmennhetens innsikt i politiske spørsmål og prosesser, og til engasjement i samfunnsspørsmål»

Her finner du Åpenhetsbarometeret 2021

Åpenhetsbarometeret 2021, som nylig ble presentert, viser at best i landet er Grimstad kommune og Modalen kommune, begge med 29,5 poeng. Maks poengsum er 34,5 og blant de 39 kommunene i Trøndelag er det Rindal som er vurdert til å være mest åpen, med 24,5 poeng. Nederst på listen, sammen med Meråker og Høylandet, finner vi Melhus kommune med kun 8 poeng. Noen få poeng over Høylandet, som fikk kun 5 poeng fordi de ikke svarte på undersøkelsen.

I tabellen under finner du rangeringen av kommunene i Trøndelag:

# Kommune Poeng
1 Rindal 24,5
2 Steinkjer 23,0
3 Grong 23,0
4 Ørland 22,5
5 Overhalla 21,5
6 Orkland 21,0
7 Nærøysund 20,0
8 Trondheim 18,5
9 Leka 18,0
9 Malvik 18,0
9 Oppdal 18,0
12 Selbu 17,0
13 Namskogan 16,5
14 Namsos 16,0
14 Stjørdal 16,0
14 Indre Fosen 16,0
14 Heim 16,0
18 Osen 15,5
18 Flatanger 15,5
20 Røros 15,0
20 Hitra 15,0
20 Levanger 15,0
20 Røyrvik 15,0
24 Snåsa 14,5
25 Frøya 14,0
26 Tydal 13,5
26 Inderøy 13,5
26 Åfjord 13,5
29 Holtålen 13,0
30 Midtre Gauldal 12,0
30 Verdal 12,0
32 Rennebu 11,5
32 Skaun 11,5
34 Lierne 10,0
35 Frosta 9,0
36 Melhus 8,0
37 Meråker 5,5
38 Høylandet 5,0

Det er ikke første gang denne undersøkelsen er gjennomført. I 2018 landet Melhus kommune på 12,5 poeng. Heller ikke det er noe å hoppe i taket over når det er nesten fjorten poeng fra den beste kommunen i Trøndelag, med 26 poeng.  Utgangspunktet var altså ikke det beste da Senterpartiet, Høyre og Melhuslista tok over i 2019, men halvveis inn i sittende periode har det heller ikke blitt bedre. Tvert imot, nærmer kommunen seg bunnivået til tross for lovnader om mer åpenhet gjennom digitaliseringsstrategien, og slik kommunen hevder å etterstrebe; «best mulig tilgjengelighet og åpenhet»

Dette skriver Melhus kommune om IT- og digital samhandling

Men det er noe med Senterparti-styrte kommuner, for rapporten fra 2018 slo fast at disse kommunene var minst åpne. Årets rapport viser noe forbedring med et snitt på 14,6 poeng, men den «forbedringen» er ikke takket være Senterparti-styrte Melhus kommune.

Det er i samfunnets interesse at offentlighetsprinsippene etterleves best mulig. Denne undersøkelsen viser at Melhus kommune er blant de dårligste i landet. Her har Senterpartiet, Høyre og Melhuslista en jobb å gjøre for å ivareta ytringsfriheten og demokratiet. Det er gjennom informasjon, enten det er via media eller kommunen, at innbyggerne får kunnskap nok til å ytre seg og til å delta i debatter. I hvilken grad ytringsfriheten fungerer som den skal, avhenger av det kunnskapsnivå publikum til enhver tid har. Akkurat nå er det en svært skjev maktbalanse mellom innbyggerne, som ikke har tilgang til informasjon, og politikerne i kommunen som sitter med makten. Når det kommer til Senterpartiet og Melhuslista bør folk ha noen forventninger. Senterpartiet lovet nemlig at de sammen med Høyre og Melhuslista ville skape en positiv ledelse som skulle bringe kommunen framover. Akkurat nå har kommunen tatt to skritt tilbake. Melhuslista skriver selv i overskriften på sin hjemmeside at de er «for et ekte lokaldemokrati». Også der har kommunen gått noen skritt tilbake, faktisk langt flere enn to.