Bompenger har blitt en stor konfliktsak i Melhus og Midtre Gauldal med E6-utbygginger og varslede bompenger på fv. 30. I mange år har vi betalt bompenger på Klett for å komme oss til Trondheim. Det har vi akseptert som en nødvendig del for å få finansiert en ny motorvei, og ikke minst for å få folk til å la være å bruke bilen inn til Trondheim.

Når det så kommer bompenger på andre nybygde E6-strekninger er det noe vi er forberedt på. Men det er stor forskjell på bompengene vi må betale i og rundt Trondheim og ellers i Trøndelag.

Takstene er langt lavere i Miljøpakken enn de er sørover på E6. På Klett er maksprisen for en personbil 37 kroner i rushtiden og ellers 18 kroner, mens prisen er 37 kroner hele døgnet på Søberg. Rabatten i Miljøpakken er dessuten langt høyere enn den er på Søberg. Med en bomavtale koster en passering 14,40 kroner på Klett (utenom rushtiden), mens det koster 29,60 på Søberg. For elbiler koster det 2,88 på Klett, mens det er 14,80 på Søberg. For de sju bompunktene i Miljøpakken er det også en timesregel, som gjør at man betaler kun for én passering dersom et kjøretøy passerer samme bomstasjon flere ganger i løpet av 60 minutter. Det er dessuten et maksantall på antall bompasseringer per måned man må betale i Miljøpakken. På Søberg er det verken timesregel eller et maksantall.

Hvis du synes det er dyrt på Søberg så kan jeg fortelle at det er enda dyrere på E6 i Soknedal. Der er fullpris 47 kroner, 37,60 for de med avtale. Her er det ingen elbilrabatt, timesregel eller maksantall. Og de kommende bompengene på fv. 30 vil trolig bli enda høyere enn i Soknedal.

Trafikkreguleringen rundt storbyen Trondheim lever sitt eget liv, med en annen finansiering og delvis et annet formål enn andre veiprosjekter. Men det er høye takster på «landsbygda». Det er bekymringsfullt at det blir så dyrt å kjøre bil innad i sin egen kommune. Det burde vært rabatter også på Søberg og Soknedal for å passere samme bompunkt innen en time og ikke minst et maksantall for hvor mange passeringer man skal betale per måned. Da hadde man sikret at hyttetrafikken og gjennomgangstrafikken betalte full pris, mens lokaltrafikken slapp billigere unna.