– Sideveisbom og takster for disse er ofte å betrakte som kontroversielt