Setter inn frivillige etter at barn er blitt angrepet ved Gimse bru