Montrene som står på veggen til Melhus rådhus, tas ut av bruk fordi den ikke oppfyller krav. De ble montert samtidig som at Melhus rådhus ble bygd på 1980-tallet.

– Montrene er utslitte, og det er kanskje ikke helt innenfor HMS å måtte stå med stokk og balansere for å få satt opp plakater, sier kulturkonsulent Marit Grendal.

Kulturetaten har foreslått overfor politikerne at det investeres i skjermer der det informeres om ulike arrangement, og har opplyst at montrene er farlige samt at plakatene faller ned.

– Målet er å få opp skjermer utendørs i løpet av vinteren, sier kultursjef Jan Erik Landrø.

I tillegg vil det bli plakater og trailere, forklarer Landrø. Å få fjernet monterne er ikke gjort i en fei.

–De blir ikke tatt ned fordi de er murt inn i veggen, sier Landrø.