Under kommunestyremøtet i Melhus ble den økonomiske situasjonen for stiftelsen Thora tatt opp. Jorid Jagtøyen (Sp) spurte om hva som er gjort for å hjelpe styremedlemmene som ble sittende med personlig gjeld etter at stiftelsen holdt på å gå konkurs etter den siste oppsetningen.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at styremedlemmer måtte ta opp personlige lån for å unngå at stiftelsen skulle gå konkurs etter oppsetningen i 2015. Styret for stiftelsen kausjonerte altså for et lån på en halv million kroner for å unngå konkurs. I tillegg fikk stiftelsen et lån på 350.000 kroner for en utenbygds publikummer.

Tanken var at stiftelsen skulle komme seg videre, og at det skulle bli nye oppføringer av operaen. Slik har det ikke gått. Flere har tatt kontakt med Trønderbladet om at de ønsker ny oppsetning.

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) sa at Melhus kommune har støttet stiftelsen Thora med betydelige midler, og at det ikke var flertall i formannskapet for å dekke deler av underskuddet. Den siste bevilninga var på 50.000 kroner, og Melhus kommune mener at denne skulle ha utløst et tilskudd på 400.000 kroner fra fylkeskommunen slik fylkesutvalget vedtok. Avtalen var at fylkeskommunen skulle betale for scenen som ble kjøpt inn til oppsetningen i 2015.

Fylkesrådmannen var ikke enig i at forutsetningen for vedtaket er oppfylt. Krogstad sa i kommunestyremøtet at det må være opp til fylkesutvalget å tolke sitt eget vedtak, men han sa også at han ville oppfordre partigruppene i Melhus kommunestyre til å kontakte sine partifeller i fylkesutvalget.