Jeg møtte en kjenning en dag, og da kom vi i snakk om så mangt. Slik kom også Thora på banen. Jeg har overvært operaen om Thora, og den gjorde meg mektig imponert. Musikken, dramaet, librettoen og framføringa var blant det fineste jeg har opplevd. Jeg er glad i opera og har opplevd mange. Det var dyrt å sette opp operaen, det vil alltid være dyrt å sette opp noe så stort. Men tenk at det ble satt opp en opera om de dramatiske hendelsene på Rimol!

Drapet på Rimol har inspirert mange, ikke minst komponisten Hjalmar Borgstrøm. Han skrev denne glimrende operaen med tanke for framføring. Etter en lang tilværelse bak glemselens slør kom den fram i dagen, og framført ble den. Beundret ble den.

Når det gjelder underskuddet i forbindelse med Thora, så har Fylkeskommunen bevilget et pengebeløp på kr 400.000 under forutsetning av at Melhus kommune dekker resten av underskuddet. (Dette har jeg sjekket). Melhus kommune bevilget 50.000, men det utløser ikke midlene fra Fylkeskommunen. Dere kan da vel ikke mene at privatpersoner som la ned en enorm gratisinnsats i forbindelse med Thora på Rimol skal sitte igjen med Svarteper?

Jeg vet jeg har partitilhørighet i AP. Jeg vet at jeg sitter på sidelinja. Jeg vet at det ikke er alle gitt å kunne være politiker. Jeg vet at det ville jeg aldri passet til.

Jeg driver min kulturpolitikk på grasrotplan - ved å skrive artikler, dramatiseringer og musikk, samt holde foredrag og lignende. Alt er gratisarbeid. Det skal jeg fortsette med.

Jeg har aldri vært en del av folkene rundt operaen om Thora, men jeg er stolt av den! Melhus som kommune bør være stolt av den!

Jeg vet at det er interesse internasjonalt for operaen. Den må få leve videre! Det setter dere politikere en stopper for om kommunen ikke dekker underskuddet! Ta ansvar for kulturen i kommunen. Melhus har en meget god Kulturskole og bidrar mye økonomisk til idretten. Det er bra! Men kulturbegrepet er større enn som så! Straff ikke ildsjelene bak Thora! De har ingen skyld i uføret! Gjør opp gjelda og takk dem for innsatsen!

Brit Inger Granmo Aune

BANESÅR: I operaen Thora får husfrue Tora (Maria Stattin) på Rimol en skikkelig knekk når hun får høre at Håkon jarl er død. Olav Tryggvason (Harald Bjørkøy) kan triumfere. Foto: Gunn Heidi Nakrem