Ideen til en salmekveld i Melhus kirke kom fra Solveig Tofte som lanserte tanken for kantor Christine Goedecke. Resultatet ble en salmekveld med mange aktører og som sent vil glemmes. I fjor kunne Melhus kirke feire 125-årsjubileum, og jubileumskomiteen bestemte seg for å ta feiringa nå i januar fordi det før jul var så mange julekonserter.

Mange opplevelser

Den nesten fullsatte kirka søndag kveld fikk høre salmer av gammel og ny dato, kjente og mindre kjent og i sørsamisk språkdrakt. De frammøtte fikk også være med på allsang, og folk sang med. Salmekvelden ble ledet av Kjellrun Krutvik Mosdal fra jubileumskomiteen, og det var mange som bidro til å gjøre salmekvelden til en stor opplevelse. Vi nevner: Melhus pensjonistkor med dirigent Eigil Reitan, Christine Goedecke, Marit Flåøyen, Jan Horg, Ingrid Storlimo, Ronny Kjøsen, Leif Idar Skei, Vibecke Grønning, Solveig Tofte, Arild Vårvik og Ola Nordløkken.

– Jeg håper alle kan finne salmer som smaker godt i sjel og sinn. Troen gjenspeiles i sangen og poesien, sa sokneprest Merete Sand før andre avdeling startet.

Kirkehistorie

Erik Tofte tok de frammøtte med på kirkehistorie gjennom 700 år på 7 minutter, og han kunne konstatere at mye har skjedd siden «gammelkirka» ble bygd på 1100-tallet. Denne kirka hadde jordgulv og manglet kirketårn. På 1600-tallet kom det tårn, gulv, altertavle og prekestol. Tofte fortalte at det var streng rangordning med de rikeste fremst på radene, og at menn og kvinner satt hver for seg. På 1800-tallet ble det klart at kirka var i dårlig forfatning, og veggene var skjeve.

- Det var rart at kirka i det hele tatt sto, sa Tofte.

Etter en heftig diskusjon vedtok kommunestyret i 1890 å rive kirka, og i 1892 ble dagens kirke satt opp.

- Det var en opprivende opplevelse for folk å se at kirketårnet ble revet, og det ble fortalt om dette i generasjoner, fortalte Tofte.

Søndag var det kjølig i Melhus kirke siden det var så kaldt utenfor og kirkerommet er stort. Men enda kjøligere var det nok før i tida i kirka, og Erik Tofte fortalte at det var vanlig å ha med seg et fyrfat eller ei lykt. Sistnevnte ble ifølge Tofte, plassert under stakken.

Neste salmekveld blir til høsten, sier Kjellrun Krutvik Mosdal som sitter i jubileumskomiteen.