Melhus kirkelige fellesråd har bedt Melhus kommune om å bevilge penger til rehabilitering av Melhus kirke innvendig og utvendig. Saken kommer opp i Melhus kommunestyre 12. desember.

Ifølge Multiconsult er det behov for snarlig utbedring av skader i kirketårnet og tetting av takvindu på nordsida av koret for å stanse utvikling av fuktskader i korhimling (blå stjernehimmel ifølge rapporten).  Rådmannen anbefaler at kommunestyret setter av 5,3 millioner kroner til utbedringene.

Fellesrådet viser til at den siste større oppussinga av Melhus kirke var i 1992.

- På Melhus kirke har det blitt påført sementholdig fugemasse. Denne er ikke diffusjonsåpen. Dette medfører at vann som kommer inn i muren ovenfra, ikke går ut, men trekker inn i konstruksjonen. Resultatet er avflassing av innvendig murpuss, noe som over tid er skadelig samt visuelt stygt, skriver daglig leder Kurt Rylandsholm.

For snart to år siden blåste takstein av kirka.

Fellesrådet mener det er behov for et tilskudd på 4,2 millioner kroner neste år og 3,5 millioner kroner i 2019. I tillegg er det behov for 0,5 millioner kroner i 2019 til innvendig oppussing.

Melhus kirke er oppført i 1892, og har omtrent 500 sitteplasser. Ifølge rapporten er kirka bygd av sandstein fra Hovin samt at det er gjenbrukt kleberstein og grønnskifer fra middelalderkirka som ble revet. Klebersteinene skal være fra middelalderbruddene på Øysand etter det Multiconsult har fått opplyst.