Politikontoret på Melhus videregående skole skal være åpent en gang i måneden, skrev Trønderbladet 2. mars 2013.

Rektor Astrid Gynnild overrakte nøkkelen til kontoret som de andre dagene brukes av helsesøster, skrev avisa.

– Vi setter pris på samarbeidet med skole og helsesøster, sa lensmann Monica Brækken.

— Det er viktig at politiet er synlig, sa Line Bjørdal Skoglund (22) fra elevrådet.