I 2013 skrev Trønderbladet om Flå Sanitetsforening som arrangerte bygdakafé i putballhuset på Ler.

Det var bra oppmøte, og folk så ut til å trives. Tor Arne Granmo viste bilder fra både Cuba, Island og Lundadalen. Salg av kaffe, vafler og lodd var det selvsagt, skrev avisa.