Ni unge skiskyttere tilegnet seg sine første kunnskaper om sporten etter å ha gjennomført skiskytterskolen til Sokna IL.

Fokus på skiskytterskolen har først og fremst vært å lære seg å skyte med skiskyttergevær, med litt spring og sprett rundt standplassen mellom hver skyteserie. Sikkerheten i omgang med våpen er viktig i skiskyting, derfor får både barn og foreldre høre om hvordan den skal ivaretas på beste måte. Hver deltaker har hatt med seg en kyndig voksen person til skyteinstruksjon og opplæring på standplass, skrev Trønderbladet 16. november 2013.