Brekkåsen skole gjorde en kjempeinnsats under TV-aksjonen, og stilte både med skolekor og bilder som ble auksjonert bort. Andreklassingene Areej Mahod og Ada Vist Benjaminsen var solister under koropptredenen. Auksjonen innbrakte 16.000 kroner. I tillegg stilte ett trinn sammen med foreldrene, som bøssebærere.

Norgeshus fikk tilslaget i auksjonen næringsforeninga i Melhus (NiT) dro i gang, skrev Trønderbladet 30. november 2013.

Torsdag ble elevene busset til Buen helse- og omsorgssenter. 1.-4. trinn sang seks sanger inne i bygdakafeen, og pasienter fra demensavdelinga ble trillet inn. De satte tydelig pris på sangen. Blant sangene de fikk høre var OL-sangen fra 1952 og Ikke mobb kameraten min.

Etterpå ble elevene takket med kakao og boller.