Prisen ble opprettet av Anne C. Nesje Bjerkenås og ble første gang utdelt i 2016. Prisen gikk da til Dolf Moerkens og Henk van der Steen på vegne av de mange hundre bisamfangerne fra “Dutch Water Authorities” i Nederland.

I 2017 ble prisen tildelt Per-Arne Åhlén og Fredrik Dahl fra Svenska Jägareförbundet og Sveriges Lantbruksuniversitet for deres innsats for å fange mårhund slik at arten ikke sprer seg videre i Skandinavia. I 2018 vil utdelingen foregå søndag 18. mars.

SKULPTUR: Pelsjegerprisen består av en skulptur i bronse av John S. Opdahl, laget av billedhugger Ole Mauseth, et diplom, samt en «Pelsjegerpakke», dvs. utstyr til en verdi av 5000 kroner. Foto: Villmarksmessa

Forslag til årets pelsjegerpris kan rettes til juryen ved juryformann Kjetil Bevanger innen 15. februar.