To svensker er tildelt Norsk Pelsjegerpris for sin innsats med å fange mårhund, og prisen blir overrakt på Melhus. Per-Arne Åhlén (bildet) og Fredrik Dahl mottar pelsjegerprisen for sin innsats for å fange mårhund slik at arten ikke sprer seg videre og blir en trussel mot den skandinaviske faunaen. Prisoverrekkelsen vil foregå under Villmarksmessa på Melhus 26. mars. Juryens begrunnelse er at innførsel av frememde arter er en av de største trusler mot det biologiske mangfoldet i Norge og mange andre land.

Norsk Pelsjegerpris ble i fjor tildelt Dolf Moerkens og Henk van der Steen i Nederland, for deres innsats i kampen mot bisam- og nutria, to introduserte arter fra Nord- og Sør-Amerika. Også år har juryen besluttet at innsatsen for å bekjempe introduserte arter bør tillegges avgjørende betydning.