fredag 17.11 2017

E6-kamp i Melhus som påvirker en hel region

Kommentar: Jeg har ingen tro på at Nye Veier på magisk vis finner 400 millioner kroner ekstra.

torsdag 16.11 2017

Vi som politikere må velge mellom pest eller kolera

Leserinnlegg: Nye Veiers sparekrav gir ingen garanti for tidlig oppstart.

onsdag 15.11 2017

Nye Veier, på nye ville veier?

Leserinnlegg: Kravet om 20 % innsparing er et krav Nye Veier selv har satt for å vise hvor «flinke» de er.

Et stort problem at elgen slikker salt

Leserinnlegg: At elg og annet storvilt lokkes ned til veiene for å slikke salt, ser jeg på som et stort problem, og er veldig trafikkfarlig!

tirsdag 14.11 2017

Bråstopp i ulvejakta?

En stopp i ulvejakta i tre år, vil si at vi vil ha over 200 ulv i norsk natur om noen få år, mener Kari Åker og Frank Røym fra Sør-Trøndelag Bondelag.

Hvorfor er det omstridt med hytterenovasjon?

Det er vel ikke riktig at innbyggerne her skal sponse hytteeiere fra Trondheim og andre kommuner.

mandag 13.11 2017

Først til framtida

KRONIKK: Midtre Gauldal må satse hvis vi skal ha gode, trygge arbeidsplasser også i framtida, mener ordfører Sivert Moen og Aina Midthjell Reppe i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Midtre Gauldal.

Er det riktig å ikke ta betalt?

Leserinnlegg: Ut fra prinsippet om at forurenser betaler, så er det lov å ta et gebyr for denne tjenesten, skriver Erik Fenstad, i et tilsvar til Svein Otto Nilsen om hytterenovasjon.

fredag 10.11 2017

Industri vil påvirke miljøet

Kronikk: Skal grenda Småplassene med kirkested, boliger, gardsbruk og nærområder lide samme forurensningsskjebne som Engan? spør Eivind Nyggard.

Setter hardt mot hardt i E6-utbyggingen

Kommentar: Hvem må gi seg, politikerne eller Nye veier?

onsdag 08.11 2017

Er det riktig at en hytteeier må kjøre milevis for å kaste søppelet?

Leserinnlegg: Det er umoralsk å kreve inn en ekstra renovasjonsavgift og samtidig ikke følge opp med søppelpunkter som gjør at folk har mulighet til å bruke disse, skriver Svein Otto Nilsen.

tirsdag 07.11 2017

Julehandelen er best lokal

Kommentar: Jeg er ingen ivrig shopper, men én ting er jeg opptatt av: Nemlig å handle mest mulig lokalt.

fredag 03.11 2017

Folk flytter ikke hit av seg selv

Kommentar: Både Melhus og Midtre Gauldal bør prioritere tilrettelegging av boliger svært høyt.

torsdag 02.11 2017

Det er de faglærte som bygger landet

Leserinnlegg: Yrkesfagene ble i mange år nedprioritert av den rødgrønne regjeringen, mener Marie Husby Valland.

En oppfordring på vegne av jordvernet

Leserinnlegg fra Senterungdommen: Vi blir svært bekymret når vi ser nedbyggingshastigheten i og rundt Trondheim.

onsdag 01.11 2017

200 personer kom innom

Leserinnlegg skrevet av Svein Hongrø, for styret i Flå samfunnshus

Da åsgårdsreia kom til Gåsbakken

Kronikk skrevet av Per Erik Kufås etter folkemøtet på Gåsbakken.

tirsdag 31.10 2017

Det frivillige kulturlivet står sterkt i Trøndelag

Leserinnlegg fra kulturminister Linda Hofstad Helleland