Sport

Sjakkfeber på Hovin

Parti 4: De med kun seire og 9 poeng møttes på bordene 1- 4 i siste parti. Foto: Rune Krogstad
Parti 2. Foto: Rune Krogstad
Kantine med god hjelp fra Hovin sanitetsforening på kjøkkenet. Foto: Rune Krogstad
140 elever klare for sjakk på Hovin skole. Foto: Rune Krogstad
Høyeggen 5B jubler med pokal for førsteplassen. Foto: Rune Krogstad
Torbjørn Dahl la inn resultater og laget spillelister og bordkort. Foto: Rune Krogstad
Parti 3. Foto: Rune Krogstad