Få ønsker å ta på seg verv i styret til Gimse Idrettslag