Trekning i trøndersk mesterskap: De lokale lagene får tøff motstand