– Vi skal være konkurransedyktig, men jeg vil ikke gå ut i avisa med navna vi jobber med