Skytterkongen treffer ikke elgen - men på Lundamo ble han hyllet likevel