Opprør på grasrota kan bringe Melhus på banen igjen