Singsås og Sokna møtes til dyst på fotballbanen

foto