Skiskyting: Jenny Enodd og Norge vant stafetten

foto