Lokale skytterlag arrangerte felles lagmesterskap i feltskyting

foto