Buvik rotet bort opprykksmuligheten rett før slutt