Dette er status på flerbrukshallprosjektet i Soknedal