Morten truer med å slutte den dagen han blir frakjørt av sønnen

foto