- Det er den største inntektskilden til trimgruppa