Har kjørt inn over én million - er nå tredje best i landet