Sport

Hedres som ildsjeler

Martin Ree og Kari Johanne Einvik får heder for sin frivillige innsats i idretten.