– Ønsket med en slik dag, er å rekruttere flere til sporten