Sportsklubben får henvendelser fra folk som ønsker å hjelpe