Pandemien satte begrensninger på stort engasjement: - Det ble mer et tema å holde tilbake aktiviteten