Åtte ansatte brukte fridagen til dugnad på idrettsplassen