Melhusspiller har et problem klubben vil hjelpe ham med

foto