Vi trenger hjelp med å identifisere disse guttene, som bare omtales som «Lilleputtlaget i Flå» på baksiden av vår papirkopi.

Vi kjenner verken til navn eller hvilket årstall bildet er tatt, og håper derfor på bistand fra våre oppvakte lesere.