Ny løypetrasé tvinger seg frem: – Vil ikke starte noe bygdekrangel