Varmet opp med hotell og bowling - vant igjen

foto